Festival Sekreteryası

Festivale ait her türlü doküman takibi, rapor, bildiri hazırlanması, ilgili yerlere yazıların yazılması, festivalle ilgili tüm iletişim bilgilerinin sağlanması, toplantılar öncesinde gerekli hazırlıkların yapılarak ilgililere haber verilmesinden sorumludur. Festival sekreteryası, Festival Yürütme Kurulunun festivalle ilgili belirlemiş olduğu diğer görevleri yerine getirmekten sorumludur.

 

İsmail ŞENTÜRK

 

Tahir ZORLU

 

Nuh ÖZDEMİR

 

Esra DAVARCIOĞLU

 

Nihal CANLI ATEŞ

 

Arif ÖNDER

 

Burcu ŞİMŞEK