Festival Genel Koordinatörü

Festivalin planlanması ve gerçekleştirilmesi konusunda tüm kurulların uyumlu ve işbirliği içinde çalışmasını koordine eden, festivalin en başında proje oluşturulmasından festivalin sonuçlandırılmasına kadar takip eden kişidir. Genel koordinatör, festival ile ilgili olarak uygulayıcı ve koordinatör kuruluş adına Bolu Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

Mehmet ÇETİN

Yazar, Öz Orman-İş Sendikası Gn.Skr.Yrd.