Festival Sorumlusu

Festivalin planlanması ve gerçekleştirilmesi konusunda tüm kurulların uyumlu ve işbirliği içinde çalışmasından sorumludur. Festivalin en başında proje oluşturulmasından festivalin sonuçlandırılmasından, tüm kurulların çalışmalarının koordinasyonundan sorumludur.

 

Emine DAVARCIOĞLU

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı